Biroul Cultural Pentru Transilvania

Biroul Cultural pentru Transilvania își îndeplinește misiunea în baza legii § 96 BVFG (Legea federală pentru refugiați și strămutați), care obligă federația și landurile să protejeze patrimoniul cultural al refugiaților și strămutaților, în vederea promovării cercetării științifice și a prezervării patrimoniului cultural german în Europa Centrală și de Est. Biroul Cultural pentru Transilvania este subordonat Departamentului K45 al Ministerului pentru Cultură şi Mass-media. Biroul este situat în incinta Muzeului Transilvaniei, dar funcționează independent de acesta atât din punctul de vedere al activității sale, cât și din punct de vedere financiar.

Biroul își îndeplinește misiunea de promovare și intermediere prin activitatea sa multiculturală și transfrontalieră. În afară de Transilvania, Biroul acoperă și provinciile istorice Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Maramureș, Moldova și Valahia. Obiectivul său principal este acela de a oferi informații despre culturile de limbă germană ale acestor regiuni multietnice, de a face cunoscută diversitatea lor unui public larg și a le prezenta ca parte a patrimoniului european.

Activitatea Biroului se desfășoară prin proiecte care încurajează dialogul și schimburile interculturale și interetnice. În colaborare cu instituții culturale, educaționale și de cercetare, referenta Biroului Cultural organizează conferințe, ateliere și călătorii de studiu. Se pune accentul pe proiecte transfrontaliere pentru tineri și colaborări cu martori ai istoriei. În completarea acestor inițiative, se organizează expoziții, proiecții de film, dezbateri, precum și proiecte muzicale și teatrale.

Nu în ultimul rând, chiar dacă funcționează independent de Muzeul Transilvaniei, Biroul completează și extinde activitatea acestuia. Obiecte din fondul valoros al muzeului sunt prezentate într-un mod care evidențiază puncte de contact, de pildă tradiții și practici culturale similare, din istoria culturală europeană.

CONTACT

Biroul Cultural pentru Transilvania, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Maramureș, Moldova și Valahia la Muzeul Transilvaniei

Dr. Heinke Fabritius, Referenta Biroului Cultural
Schloßstraße 28
D – 74831 Gundelsheim am Neckar
Tel: +49 (0) 6269 – 42 23 12

kulturreferat[at]siebenbuergisches-museum.de