Institutul Transilvănean

Pe lângă Muzeul Transilvănean, în Gundelsheim îşi mai are sediul şi Institutul Transilvănean (Siebenbürgen-Institut) de pe lângă Universitatea din Heidelberg. În timp ce Muzeul Transilvănean păstrează patrimoniul cultural material din Transilvania, Institutul Transilvănean, alături de Biblioteca Transilvăneană (Siebenbürgische Bibliothek) şi de Arhiva Transilvăneană (Siebenbürgisches Archiv) se află în posesia celei mai importante colecţii de surse scrise legate de cultura şi istoria Transilvaniei din afara României.

Institutul Transilvănean site web*

Biblioteca Transilvăneană: catalogul online (OPAC)*

  • Siebenbürgen-Institut

    Siebenbürgen-Institut

  • Siebenbürgen-Institut

    Siebenbürgen-Institut

  • Siebenbürgische Bibliothek

    Siebenbürgische Bibliothek