Noi despre noi

Muzeul Transilvănean este membru al “Consiliului Cultural al Saşilor Transilvăneni” (Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturrat e. V.), al “Asociaţiei Muzeelor din Landul Baden-Württemberg” (Museumsbund Baden-Württemberg), precum şi al “Asociaţiei muzeelor din Germania” (Deutscher Museumsbund).

Din 1973 muzeul este condus de către Asociaţia Muzeului Transilvănean din Gundelsheim (Trägerverein des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim e.V.).

Obiectul de activitate al asociaţiei îl constituie cultivarea păstrării identităţii culturale şi a cunoştinţelor despre patria de origine prin intermediul promovării culturii şi artei saşilor transilvăneni. Scopul statutar este pus în practică, în primul rând, prin activitatea de consiliere şi susţinere a Muzeului Transilvănean – ca instituţie accesibilă publicului – în sensul colecţionării patrimoniului cultural transilvănean, al conservării acestor mărturii artistice pentru generaţiile viitoare, al cercetării, documentării şi prezentării obiectelor de colecţie.

În calitate de muzeu naţional pentru Transilvania, Muzeul Transilvănean îşi înţelege rolul în limitele unei viziuni mai largi, definită prin însăşi misiunea sa de colecţionare. Din această perspectivă, obiectul colecţionării şi cercetării nu se rezumă doar la patrimoniul săsesc, ci are în vedere întregul patrimoniul transilvănean, cuprinzând şi bunuri aparţinând altor comunităţi etnice din această regiune, cu scopul de a promova şi de a prezenta în mod autentic întregul context în care a luat fiinţă cultura săsească din Transilvania.

Preşedinta Asociaţiei Muzeului este dr. Irmgard Sedler, vicepreşedintă este dr. Ruth Fabritius, secretara asociaţiei este Karin Servatius-Speck.

Membrii consiliului de administraţie (în ordine alfabetică):
dr. Britta Bopf, dr. Ruth Fabritius, Hans Christian Habermann, dr. Markus Lörz, Heike Schokatz, decan (pensionat) Hermann Schuller, dr. Irmgard Sedler, Karin Servatius-Speck, dr. Ulrich Wien

Următoarele instituţii aparţin Asociaţiei Muzeului (în ordine alfabetică):

  • Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg site web*
  • Gemeinschaft der Evangelischen Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (Hilfskomitee)
  • Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e. V. site web*
  • Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturrat e. V. site web*
  • Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung, München site web*
  • Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. site web*
  • Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. site web*

Muzeul Transilvănean este condus de către:

dr. Markus Lörz, conducător ştiinţific
E-mail

Julia Koch M.A., administraţie
E-mail


Muzeul Transilvănean este sprijinit de către Împuternicitul Guvernului Federal pentru Cultură şi Mass-media în baza unei Hotărâri a Bundestagului german. site web*