Colecţia

Patrimoniul Muzeului Transilvănean numără peste 18.000 de exponate. Acestea corespund profilului unei instituţii de istorie a culturii şi a artei şi conţine mărturii ale culturii materiale transilvănene din ultimele şase secole. Fondul ilustrează momente importante din evoluţia vieţii în Transilvania din punct de vedere diacronic.

În calitate de muzeu naţional pentru Transilvania, Muzeul Transilvănean dispune şi de mici fonduri de cărţi istorice, exponate din domeniul muzicii şi arhivisticii, care servesc ca exponate ocazionale, precum şi de o colecţie mai mică, ilustrând istoria naturală a regiunii. Pe lângă colecţia de animale împăiate se cuvine a fi evidenţiată mai ales colecţia de minerale, importantă pentru cercetarea geologiei Transilvaniei. Din motive de spaţiu, acest domeniu de colecţie este reprezentat în expoziţia permanentă doar prin puţine exemplare. La cerere, fondurile pot fi făcute accesibile pentru obiective legate de cercetare.