FINANȚARE PROIECTE în conformitate cu § 96 BVFG

(Legea federală pentru refugiați și strămutați)

Referenta Biroului Cultural pentru Transilvania este și persoana de contact pentru cei care doresc să solicite sprijin financiar din partea Comisariatului Guvernului Federal pentru Cultură și Mass-media în vederea derulării unor inițiative culturale.

Finanțarea poate fi acordată dacă proiectul servește popularizării culturii și istoriei prezenței germane în Europa de Est (§96 BVFG) și dacă vizează una dintre regiunile reprezentate: Transilvania, Basarabia, Bucovina, Dobrogea, Maramureș, Moldova și Valahia.

Cererile de finanțare se adresează direct referentei culturale. Referenta evaluează proiectele și deliberează asupra alocării fondurilor de comun acord cu Institutul Federal pentru Cultura și Istoria Germanilor din Europa de Est (BKGE Oldenburg) și cu Biroul Federal de Administrare (BVA Köln).

Solicitanții trebuie să dețină personalitate juridică și să aibă sediul în Germania. Cererile trebuie să fie trimise cu cel târziu trei luni înainte de eventuala începere a proiectului. Solicitanții sunt rugați să atașeze următoarele documente și formulare-tip:

  • cerere-tip (completată integral)
  • o descriere liberă a proiectului care să conțină informații despre solicitant, precum și date concrete despre locul, perioada, conținutul programului și participanții vizați
  • planul financiar/de cheltuieli
  • decontul (la final de proiect)

Dacă este vorba de o continuare a unui proiect finanțat anterior, este necesară și precizarea unor detalii referitoare la finanțarea anterioară.

Formatele eligibile pentru finanțare sunt expozițiile, lecturile, concertele, atelierele, filmele, spectacolele de teatru etc., dar și proiectele școlare și proiectele pentru tineri, dacă vizează regiunile sus-menționate. Nu este posibilă finanțarea de publicații sau inițiative cu caracter exclusiv științific.

Pentru mai multe informații despre condițiile acordării unei finanțări, vă rugăm accesați următoarea pagină:.

Referenta Biroului Cultural pentru Transilvania stă la dispoziția celor interesați pentru lămuriri suplimentare.

CONTACT

Biroul Cultural pentru Transilvania, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Maramureș, Moldova și Valahia la Muzeul Transilvaniei

Dr. Heinke Fabritius, Referenta Biroului Cultural
Schloßstraße 28
D – 74831 Gundelsheim am Neckar
Tel: +49 (0) 6269 – 42 23 12

kulturreferat[at]siebenbuergisches-museum.de